Yhteisöjäseneksi luetaan myös kuolinpesät ja kiinteistöyhtymät.

Saat tiedotteet ja ajankohtaista tietoa sähköpostiste

Emme hyväksy Poste restante -osoitteella tehtyjä hakemuksia.

Jäsenyyteen voi lisätä maksutta yhden samassa osoitteessa asuvan perheenjäsenen, esim. puolison.

Olen tutustunut sääntöihin ja hyväksyn ne
Sitoudun maksamaan voimassa olevan jäsenmaksun.
Suoramarkkinointikielto